top of page
  • Obrázek autoraK a Partneři

Mezigenerační transfer: Jak efektivně předat majetek dětem

Touha růst, vyniknout, zajistit sebe a rodinu, konat dobro či zanechat odkaz. Tyto a další motivy stojí za obrovskými hodnotami a majetky, které vybudovali a stále budují úspěšní čeští podnikatelé. V životě ale většinou nastane okamžik, kdy se začneme méně dívat dopředu a více se ohlížet. A s tím přichází často i otázka, jak pracně vybudovaný majetek předat další generaci. Mezigenerační transfer může mít mnoho podob, ale má vždy stejný cíl: zajistit, aby firmy, nemovitosti, investice, cennosti, ale třeba i sbírky úspěšně přečkaly změnu vlastníka a mohly dlouhodobě sloužit potomkům.


„Mezigenerační převod majetku zahrnuje široké spektrum služeb od investičních a finančních přes právní či daňové až k nastavení vztahů a pravidel v rodině,“ říká privátní poradkyně K a Partneři Pavlína Trojková. Nejde jen o to, aby se část majetku nevypařila na poplatcích a daních a celý proces byl efektivní. V prvé řadě je potřeba pomoci členům rodiny naučit se o majetek společně starat a nastavit pravidla, které pak všichni musí respektovat.


Jen 5 % rodinných firem má plán na mezigenerační transfer


Mnoho podnikatelů, kteří začínali v 90. letech, pomalu dospívá do věku, kdy chce svůj dlouhodobě a často těžce budovaný byznys předat dále. Jen mizivé procento z nich má však plán, jak na to. Přitom jde většinou o náročný proces komplikovaný nejrůznějšími vazbami. Podle zahraničních studií přechod mezi první a druhou generací přežije pouze 30 % firem.


„Z uvedených čísel a z naší zkušenosti je zřejmé, že mezigenerační transfer majetku v rodinných firmách je velmi aktuální téma. Často jde o desítky až stovky milionů a na transfer takového majetku je potřeba dopředu dobře připravit nejen samotné firmy, ale i rodinu,“ říká Pavlína Trojková. Vyplatí se přizvat odborníka, který provede majitele firmy celým procesem, pomůže firmě ve svém každodenním fungování stát se nezávislou na svém majiteli, vytvoří optimální podmínky pro efektivní strukturovaný mezigenerační transfer a vhodně nastaví pravidla rodinné ústavy. Dobře určená pravidla mohou pomoci předejít konfliktům a časovým i finančním ztrátám. Členové rodiny se naučí rozhodovat a nést odpovědnost za svěřený majetek, aby užitek, který v čase vytváří, sloužil rodině, jak to určil zakladatel – tedy původní majitel.


Ideální je případ, kdy může rodinná firma pokračovat v činnosti a rodinný majetek roste v bezpečí i po generační změně. Oblíbeným instrumentem ochrany a dlouhodobé správy majetku, který se začíná rozšiřovat i v České republice, je na západě populární svěřenský nebo nadační fond. „Tento model ochrany majetku je vhodný i proto, že je alternativou k dědickému řízení či společnému jmění manželů, ať už zakladatelů nebo jejich potomků. Stává se tak ochranou před nečekanými životními událostmi, které by mohly vést například k nechtěnému drobení majetku,“ doplnila Pavlína Trojková.


Ne každý předává miliony


Možná si to neuvědomujeme, ale jistou podobu generačního transferu řeší každý z nás. Může jít o celoživotní úspory rodičů, byty na pronájem, chaty, pojistky, spoření. A každý našetřený milion je dobré předat s rozumem a efektivně. „Velmi často řeším s klienty situace, kdy vlastně nevědí, co s naspořenými penězi podniknout. Sami už je neužijí, a řeší, jak je rozdělit mezi děti. Jak peníze co nejefektivněji nechat pracovat dále,“ vysvětluje ředitelka oblasti a privátní poradkyně K a Partneři Pavlína Trojková.

Movití klienti finančně gramotní jsou, jen nevědí, jak správně se zachovat a jak postupovat při předávání majetku. . Nechat ležet úspory na bankovním účtu se naštěstí pomalu, ale jistě stává minulostí. Odpovědní investoři stále častěji využívají jiné finanční nástroje, kterých je k dispozici dlouhá řada.


Ne každý má čas sledovat trh a vyhodnocovat všechny možnosti. Ne každý tomu také rozumí. A nebezpečné by bylo také podléhat ve větší míře aktuálním trendům, protože prvotní zásadou investování je rozložení rizika. Proto je více než vhodné se o možnostech investování, úspor či převodu majetku poradit se zkušeným finančním odborníkem.

www.kapartneri.cz


bottom of page